• Gratis verzending binnen de Benelux
 • Algemene Voorwaarden

  ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN OluKai Benelux.

  Dit zijn algemene voorwaarden van Authentic Brands, Klopperman 4A 2292 JD Wateringen, Nederland. Authentic Brands is de officiële distributeur voor OluKai in de Benelux. Authentic Brands is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Den Haag onder nummer 70849331 en BTW-nummer NL858483828B01. Voor alle vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via [email protected] Ook kunt u klachten indienen.

  1. Algemeen
  1.1 Deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle aanbiedingen van
  Authentieke merken en op elke overeenkomst op afstand gesloten tussen Authentic Brands en een realisatie van een natuurlijke persoon ("klant") ("Overeenkomst").
  1.2 Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.
  1.3 Wijzigingen en toevoegingen aan bepalingen van deze Voorwaarden en / of nadere overeenkomsten zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door Authentic Brands zijn bevestigd.

  2. Prijzen en betaling
  2.1 Alle prijzen zijn in euro's en inclusief BTW. Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijzen .
  2.2 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van import, type of drukfouten. Voor de impact van het importtype of drukfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
  2.3 Prijzen worden binnen de looptijd van de overeenkomst niet verhoogd.
  2.4 Betaling van bestellingen via de Website gebeurt via de volgende betaalmethoden: PayPal, Visa, Mastercard of IDEAL.
  2.5 Betaling van de bestelling is zoals overeengekomen in het contract. De bestelling wordt alleen verzonden als de overeengekomen (vooruit) betaling volledig is voldaan.
  2.6 Wanneer de betaling binnen 4 dagen na de datum van bestelling is voldaan, wordt de bestelling geannuleerd.
  2.7 In geval van niet-tijdige betaling vermeld op de factuur is Authentic Brands gerechtigd zonder enige waarschuwing of kennisgeving aan de Klant van het einde van de looptijd, de wettelijke rente-interessen , plus de buitengerechtelijke (incasso) kosten, waarvan het bedrag wordt bepaald door een maximum van 15% van het uitstaande bedrag en eventuele gerechtskosten .

  3. Levering
  3.1 Na een voltooide bestelling ontvangt u zo spoedig mogelijk een e-mailbevestiging. In deze
  orderbevestiging is de aankoopprijs van uw product (en) en een bijdrage voor verzending.
  Indien u na het niet ontvangen van de orderbevestiging dit per e-mail kunt aangeven aan [email protected]
  3.2 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
  3.3 Authentic Brands is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
  3.4 Indien de bezorging vertraging ondervindt, tijdelijk niet op voorraad is of om andere redenen of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk wordt uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan bericht.
  3.5 In het kader van wettelijke regels zal Authentic Brands binnen 30 dagen bestellingen plaatsen. Indien dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld door het bestelde product of de bestelde producten die op voorraad zijn of niet langer beschikbaar zijn), of om andere redenen, of een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant dit binnen een maand na het plaatsen van de bestelling en
  in dat geval heeft hij de juiste bestelling zonder kosten en annuleert hij.
  3.6 Producten worden afgeleverd op het afleveradres zoals opgegeven door de klant bij het bestellen. De
  het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over op de klant op het moment dat de producten bij de klant worden afgeleverd. 3.7 Indien de Klant weigert of nalaat om het product te laten ontvangen, behoudt Authentic Brands zich het recht voor de redelijke kosten van opslag van de Producten aan de Klant door te rekenen tot het moment dat deze op de juiste wijze kan worden geleverd. Als de levering om welke reden dan ook buiten Authentic Brands om te controleren faalt , behoudt Authentic Brands zich het recht voor om de Overeenkomst te beëindigen en de betaalde bedragen zonder redelijke kosten te annuleren .

  4. Retourbeleid

  4.1 Authentic Brands staat de Klant toe om (een deel van) de gekochte producten binnen 14 werkdagen te ruilen of retourneren, om welke reden dan ook. Deze periode begint te lopen vanaf het moment dat de bestelde producten worden geleverd. De klant is verplicht, alvorens binnen de termijn van 7 dagen na levering schriftelijk op de hoogte te worden gesteld, dit aan Authentic Brands te melden en te vermelden hoeveel en welke producten worden geretourneerd. De klant moet bewijzen dat de producten op tijd zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van aflevering. Het terugzenden van het geleverde product is voor rekening en risico van de klant. Indien de Klant na deze periode de door Authentic Brands geleverde producten niet heeft teruggezonden, eindigt de Overeenkomst ingevolge dit artikel niet meer.
  4.2 De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant, tenzij een fout wordt gemaakt door Authentic Brands. De aankoopprijs (en verzending indien een fout is gemaakt door Authentic Brands) zal zo spoedig mogelijk maar niet later dan 30 werkdagen aan de rekening van de Klant worden terugbetaald. Onvoldoende of geen retourzendingen worden niet geaccepteerd door Authentic Brands, ongeacht de reden voor de retourzending. Onterechte retourzendingen worden opnieuw aan de klant geretourneerd na aftrek van de verzendkosten.
  4.3 swaps en / of retourneren de volgende voorwaarden van toepassing zijn: Terugkeer van de producten moet in originele of soortgelijke verpakking solide. De producten moeten in originele staat zijn, dwz ongedragen, onbeschadigd, met een bijgevoegde prijs / stuk-kaart. Als aan deze voorwaarden is voldaan, is het recht om de overeenkomst op grond van dit artikel te beëindigen.
  4.4 Het omruilen van een defect of een verkeerd verzonden product draagt OluKaishop.nl ​​zorg voor alle verzendkosten om de nieuwe bestelling slechts één keer opnieuw te verzenden.
  4.5 Als tegenprestatie dient het te retourneren bedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending aan de klant te worden teruggegeven.
  4.6 Ruilkredieten en retouren moeten worden verzonden naar:

  OluKai Benelux, Klopperman 4A, 2292JD, Wateringen, Nederland

  5. Controle, garantie en aansprakelijkheid
  5.1 De klant is verplicht geleverde producten onmiddellijk na levering te inspecteren. Gebreken, defecten of ontbrekende of verkeerde producten door de Klant bij ontdekte of ontdekte inspectie moeten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 10 dagen na de levering aan Authentic Brands worden gemeld.
  5.2 Authentieke merken daar gedurende 1 maand voor dat de producten voldoen aan het contract, de specificaties vermeld in het aanbod, de redelijke eisen van betrouwbaarheid en / of bruikbaarheid en op de datum van het sluiten van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en / of overheidsregelingen .
  5.3 De bovenstaande garantie is niet van toepassing als een defect wordt veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of als, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Authentic Brands, de Klant en / of derde partij het product heeft geprobeerd of probeert te wijzigen, het product wordt gebruikt voor (abnormale ) doeleinden waarvoor het niet bedoeld is, anders onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd zijn met de instructies van Authentic Brands.
  5.4 De bepalingen van deze Voorwaarden met betrekking tot garantie, onverminderd de aanspraken van de Klant volgens de wet, alles in overeenstemming met deze Voorwaarden en de bepalingen van de Overeenkomst, inclusief de aard en kwaliteit waarvan de Klant is verkocht en geleverd.
  5.5 De ​​klant is verplicht Authentic Brands in de gelegenheid de gebreken te (laten) onderzoeken. Indien de geleverde goederen gebrekkig zijn, zal naar eigen keuze Authentic Brands geleverde producten kosteloos worden vervangen of gerepareerd of terugbetaald, waarbij een overleg met de Klant wordt gevoerd om het bedrag te bepalen. Dit bedrag is beperkt tot niet meer dan het bedrag van de factuur (het) product (en). Iedere aansprakelijkheid van Authentic Brands voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, inclusief aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook of vergoeding van indirecte schade of gevolgschade.

  6. Aanbiedingen
  6.1 Aanbiedingen zijn gratis, tenzij anders vermeld in de aanbieding.
  6.2 Aanbiedingen van authentieke merken gelden niet automatisch voor nabestellingen.
  6.3 Authentic Brands kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de Klant had behoren te begrijpen dat de aanbieding, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

  7. Afbeeldingen en specificaties
  7.1 Alle illustraties, foto's en tekeningen van producten en informatie met betrekking tot, onder andere afmetingen en kleuren op de website, zijn zo goed als weergegeven, maar zijn mogelijk niet volledig representatief voor hun kenmerken en kunnen verschillen in kleur, maat en voorzien van of zonder optionele accessoires.
  7.2 Al dergelijke ondersteunende informatie voor de aankoop is alleen bedoeld als materiaal voor algemene informatie en is indicatief.

  8. Privacy en (intellectuele) eigendomsrechten

  8.1 Indien de Klant een bestelling plaatst bij Authentic Brands zijn de gevraagde gegevens opgenomen in het klantenbestand van Authentic Brands. Authentic Brands houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de gegevens van de Klant aan derden. Raadpleeg ons Privacybeleid daaromtrent.
  8.2 Authentic Brands respecteert de privacy van de gebruikers van de website en zorgt voor de vertrouwelijkheid van hun persoonlijke gegevens.
  8.3 Authentic Brands vertrouwt haar klanten door aanbiedingen te doen via de Authentic Brands-nieuwsbrief.
  8.4 Ten aanzien van (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de Website of die wordt geplaatst
  Verwijst de website naar het auteursrechtbeleid van authentieke auteurs?

  9. Toepasselijk recht

  9.1 Op deze Voorwaarden en alle overeenkomsten en alle geschillen die daaruit kunnen voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing.

  Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »